Administrator Danych Osobowych, jakie ma prawo?

Administrator Danych Osobowych ma prawo (ale nie obowiązek) do wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który będzie zajmował się przestrzeganiem zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Do kompetencji takiej osoby należy sprawdzanie prawidłowości procesów przetwarzania danych i ich zgodności z obowiązującymi przepisami, a dodatkowo także raportowanie przebiegu podjętych działań oraz prowadzenie rejestru.

Do zadań ABI należy również opracowanie stosowanej dokumentacji i kontrolowanie, by zasady w niej zawarte były przestrzegane. Ponadto administrator zapoznaje pracowników upoważnionych do przetwarzania danych z przepisami prawa w tym zakresie.

Rejestracja ABI wymaga postępowania według jasno określonego schematu. Przede wszystkim należy pamiętać, że wyznaczona do pełnienia tej funkcji osoba musi nie tylko dysponować wiedzą z zakresu ochrony danych, ale też korzystać z pełni praw publicznych i mieć pełną, nieograniczoną zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie może być to osoba karana za przestępstwo umyślne. Administrator Bezpieczeństwa Informacji pełni funkcję pośrednika między Administratorem Danych Osobowych a GIODO, dlatego ma obowiązek zgłaszać wszelkie uchybienia i błędy.

Zgłoszenie wytypowanego ABI do Generalnego Inspektora Danych Osobowych następuje za pośrednictwem specjalnego formularza. Pomoc przy rejestracji ABI w mieście oferuje Państwu Kancelaria UBI IUS. Jako doświadczeni specjaliści zapewniamy profesjonalną obsługę i pełne wsparcie przy prowadzeniu koniecznych procedur.