Administrator Danych Osobowych, jakie ma prawo?

Administrator Danych Osobowych ma prawo (ale nie obowiązek) do wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który będzie zajmował się przestrzeganiem zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Do kompetencji takiej osoby należy sprawdzanie prawidłowości procesów przetwarzania danych i ich zgodności z obowiązującymi przepisami, a dodatkowo także raportowanie przebiegu podjętych działań oraz prowadzenie rejestru.

Czytaj dalej Administrator Danych Osobowych, jakie ma prawo?