Odszkodowania w Świdniku

Odszkodowania w Świdniku bardzo często są przyznawane w kwocie niższej, niż powinny. W takiej sytuacji nie pokrywają wydatków na leczenie czy też uniemożliwiają naprawę szkód materialnych (np. przywrócenie auta do stanu sprzed wypadku). Osoby poszkodowane są narażone na wysokie straty materialne i konieczność ponoszenia części kosztów z własnych środków. W takiej sytuacji należy starać się o przyznanie wyższego odszkodowania.

Czytaj dalej Odszkodowania w Świdniku

Odszkodowania za wypadek na chodniku

Kancelaria LEG-ART świadczy pomoc w dochodzeniu odszkodowań (na terenie miast, takich jak Rzeszów czy Przemyśl) za szkody powstałe w związku z różnego rodzaju potknięciami i upadkami: na śliskim, uszkodzonym, krzywym nieuprzątniętym, oblodzonym, chodniku, schodach, drodze, posadzce w supermarkecie lub innym obiekcie przestrzeni publicznej.

Czytaj dalej Odszkodowania za wypadek na chodniku

Odszkodowania w Biłgoraju? gdzie szukać pomocy za błąd medyczny?

Błąd medyczny daje prawo do ubiegania się o rekompensatę z uwagi na szkody, jakich doznał pacjent w jego wyniku. Osoba poszkodowana może starać się o: zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie (zwrot kosztów za dojazdy do lekarzy, placówek medycznych, za wizyty, zlecone i wykonane badania, środki opatrunkowe, leki itp.), rentę z tytułu utraty zdolności do pracy, rentę na zwiększone potrzeby.

Czytaj dalej Odszkodowania w Biłgoraju? gdzie szukać pomocy za błąd medyczny?

Wypadek w czasie pracy w gospodarstwie? co robić.

Jeśli podczas prac w gospodarstwie rolnym dochodzi do wypadku, w którym ucierpią ludzie (będą pokaleczeni, ranni) to pierwszym odruchem jest z reguły zwrócenie się o pomoc do lekarza w szpitalu lub najbliższej placówce opieki medycznej. Gdy chcemy z powodu takiego wypadku domagać się odszkodowania, powinniśmy udać się do profesjonalnej firmy odszkodowawczej, w której doświadczony prawnik udzieli nam rzetelnych informacji na temat przysługujących roszczeń. Taką firmą jest z pewnością Ubi ius.

Czytaj dalej Wypadek w czasie pracy w gospodarstwie? co robić.

Kancelaria Częstochowa – skuteczne usługi prawne

Firmy pomagające w dochodzeniu należnych odszkodowań to tak zwane Kancelarie Prawne. Działają na terenie całej Polski (np. w Częstochowie) i specjalizują się w uzyskiwaniu należnych roszczeń od ubezpieczycieli oraz wszelkich innych podmiotów, które odpowiedzialne są za naprawę powstałej szkody. Specjaliści z kancelarii odszkodowawczej ustalają sprawcę oraz jego ubezpieczyciela, odpowiedzialnego za wypłatę odszkodowania. Działamy nawet w skomplikowanych i niejasnych sprawach. W imieniu klientów analizujemy sytuację i profesjonalnie zgłaszamy roszczenia. Prowadzimy negocjacje z firmami ubezpieczeniowymi i w razie konieczności podejmujemy dalsze kroki niezbędne do przyznania odpowiedniej rekompensaty. W trudnych sytuacjach podejmujemy się również prowadzenia spraw sądowych.

Czytaj dalej Kancelaria Częstochowa – skuteczne usługi prawne

Samochód zastępczy z OC? Gdzie w Lublinie?

Czasem nawet niegroźnie wyglądający wypadek może sprawić, że kierowca jest pozbawiony własnego auta. Zwykle musi on na nie poczekać kilka dni jeśli samochód trafił do warsztatu. W tym czasie poszkodowana osoba musi jeździć taksówką lub pojazdami komunikacji miejskiej. Czy jednak zawsze musi być tak, że kierowca biorący nie z własnej winy udział w wypadku nie korzysta z samochodu zastępczego z OC sprawcy?

Czytaj dalej Samochód zastępczy z OC? Gdzie w Lublinie?

Czym jest kancelaria odszkodowawcza?

Kancelaria odszkodowawcza to podmiot, który pomoże Państwu w dochodzeniu roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych oraz podmiotów zobligowanych do likwidacji szkody. Jej zadaniem jest pomoc w namierzeniu zarówno winnego, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego, które powinno wypłacić odszkodowanie. Dotyczy to także niejasnych i spornych przypadków. Kancelaria w imieniu swoich klientów analizuje i zgłasza roszczenia. Uczestniczy też w negocjacjach z ubezpieczycielem i decyduje o prowadzeniu dalszych czynności, które mają na celu uzyskanie odszkodowania. Kancelaria zajmuje się też czynnościami procesowymi, prowadzeniem spraw sądowych i przygotowywaniem dokumentów.

Czytaj dalej Czym jest kancelaria odszkodowawcza?

Choroba zawodowa, czy należy się odszkodowanie?

Choroba zawodowa to rodzaj choroby spowodowanej działaniem w miejscu pracy czynników, które są szkodliwe dla zdrowia lub sposobem wykonywania obowiązków. Zatrucia, choroby skóry, pylice i choroby płuc, schorzenia narządu głosu i ruchu, choroby obwodowego układu nerwowego, choroby zakaźne i pasożytnicze oraz nowotwory złośliwe powstałe w wyniku działania substancji rakotwórczych na terenie miejsca pracy to przykłady chorób zawodowych, jakie zostały wymienione w wykazie.

Czytaj dalej Choroba zawodowa, czy należy się odszkodowanie?