Choroba zawodowa, czy należy się odszkodowanie?

Choroba zawodowa to rodzaj choroby spowodowanej działaniem w miejscu pracy czynników, które są szkodliwe dla zdrowia lub sposobem wykonywania obowiązków. Zatrucia, choroby skóry, pylice i choroby płuc, schorzenia narządu głosu i ruchu, choroby obwodowego układu nerwowego, choroby zakaźne i pasożytnicze oraz nowotwory złośliwe powstałe w wyniku działania substancji rakotwórczych na terenie miejsca pracy to przykłady chorób zawodowych, jakie zostały wymienione w wykazie.

Choroba zawodowa pozwala ubiegać się o: jednorazowe odszkodowanie z ZUS, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rehabilitacyjne i rentę. Na drodze cywilnoprawnej od pracodawcy można dochodzić jednorazowego odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty uzupełniającej.

Informacja o podejrzeniu choroby zawodowej wpływa najczęściej do lekarza orzecznika ZUS za pośrednictwem lekarza medycyny pracy lub samego pracownika, znacznie rzadziej pracodawcy. Świadczenie z tytułu choroby zawodowej jest często takie same jak dla wypadku przy pracy i wypłacane jest z ubezpieczenia wypadkowego.

W przypadku dochodzenia odszkodowań oferujemy Państwu pomoc w ustaleniu odpowiedzialności, gromadzeniu dokumentacji medycznej, akt z instytucji państwowych (sądów, prokuratury, policji) i dowodów a także w uzyskaniu opinii i oceny skutków choroby przez lekarzy specjalistów. Gwarantujemy również weryfikację orzeczeń towarzystw ubezpieczeniowych i ZUS-u oraz pełne doradztwo.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_zawodowe, https://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zawodowe-definicja-i-postepowanie/