Czym jest kancelaria odszkodowawcza?

Kancelaria odszkodowawcza to podmiot, który pomoże Państwu w dochodzeniu roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych oraz podmiotów zobligowanych do likwidacji szkody. Jej zadaniem jest pomoc w namierzeniu zarówno winnego, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego, które powinno wypłacić odszkodowanie. Dotyczy to także niejasnych i spornych przypadków. Kancelaria w imieniu swoich klientów analizuje i zgłasza roszczenia. Uczestniczy też w negocjacjach z ubezpieczycielem i decyduje o prowadzeniu dalszych czynności, które mają na celu uzyskanie odszkodowania. Kancelaria zajmuje się też czynnościami procesowymi, prowadzeniem spraw sądowych i przygotowywaniem dokumentów.

Reprezentujemy osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, w pracy, w gospodarstwie rolnym, na skutek błędu w sztuce lekarskiej a także rodziny osób w stanie krytycznym i bliskich zmarłego na skutek tragicznego zdarzenia, np. wypadku w Lublinie. Możemy ubiegać się o prawo do rekompensaty za naruszenie dóbr osobistych, prowadzimy też sprawy związane ze szkodami rzeczowymi i majątkowymi.

Dajemy gwarancję udzielenia fachowej pomocy prawnej w staraniu się o rekompensatę w przypadku, gdy doszło do śmierci członka rodziny, rozstroju lub uszczerbku na zdrowiu. Zawsze będziemy ubiegać się o wysokie rekompensaty, adekwatne do powstałych szkód, uszkodzeń i wymiaru krzywdy. Możemy dochodzić roszczeń również w przypadku, gdy minęło już kilka lat od zdarzenia a poszkodowany nie starał się jeszcze o pieniądze lub starał się, ale otrzymał zaniżone świadczenie.

W naszej firmie zatrudniamy ekspertów potrafiących udzielić fachowej porady i informacji na temat tego, jakie czynności powinny być podjęte po niefortunnym zdarzeniu oraz w jaki sposób należy udokumentować powstałą szkodę. Po uzyskaniu zgody i upoważnienia występujemy w możliwym zakresie jako pełnomocnik osoby poszkodowanej i realizujemy za nią niezbędne formalności.

Fachowcy z kancelarii odszkodowawczej znakomicie orientują się w przepisach prawa i wiedzą, jakie dokumenty należy złożyć i gdzie, aby otrzymać wypłatę świadczenia. Ich wsparcie może okazać się bardzo cenne. Szczególnie w trudnych chwilach, kiedy np. rodzina zmaga się z rozpaczą po stracie członka rodziny (zmarłego np. na skutek wypadku w Lublinie) i we własnym zakresie nie jest w stanie podjąć kroków prawnych.

Również w przypadku osób hospitalizowanych, rannych i przewlekle chorych na skutek nieszczęśliwego wypadku ma miejsce sytuacja, kiedy to ich możliwości ubiegania się o uzyskanie odszkodowania są znacznie ograniczone. Dzięki naszej pomocy chorzy mogą bezstresowo kontynuować terapię, podczas gdy fachowcy będą profesjonalnie zajmować się sprawą. Będą oni również analizować sprawę pod kątem możliwych dodatkowych działań, które pomogą uzyskać wypłatę wyższego świadczenia.