Jak przebiega windykacja faktur

Sporym problemem dla przedsiębiorców są nieopłacone faktury. Muszą oni wtedy płacić podatek od przychodu nie otrzymując wynagrodzenia za sprzedany produkt lub wykonaną usługę. Jest to przyczyną coraz częstszego podejmowania działań w celu windykacji należności za fakturę przez firmy. Popularną ale nieprawdziwą opinią jest to, że działania te mają coś wspólnego z rozwiązaniami siłowymi. Przedsiębiorcy o pomoc w takich sprawach najczęściej proszą kancelarie prawne. Prawnicy, którzy mają doświadczenie w tej dziedzinie wiedzą jakie procedury należy zastosować, aby skutecznie wyegzekwować zapłatę od dłużnika.

Na początku wysyła się informacje o zobowiązaniach, które ma osoba zadłużona wobec wierzyciela. Cel tych działań to dostarczenie wezwania do zapłaty w formie pisemnej. W tego typu dokumencie powinny być dokładnie określone konsekwencje, którym może podlegać dłużnik jeśli nie ureguluje należności w określonym czasie. Takie pismo często powoduje, że u osoby zadłużonej pojawia się chęć do podjęcia rozmów o możliwych sposobach spłaty długu. Skutkiem tego może być podpisanie ugody. Zawierać może ona odwleczenie daty spłaty należności a dłużnik określić może dodatkowe zabezpieczenia typu zastaw lub hipoteka.

Poleć windykacje specjalistycznej firmie: Kancelaria Windykacyjna UBI IUS – windykacja-ubiius.pl .

Pierwszy etap postępowania czyli polubowna windykacja faktury ma na celu jak najszybsze i najmniej kosztowne odzyskanie należności. Na tym etapie dłużnikowi należy uświadomić zalety pozasądowej ugody. Nie musi on ponosić dodatkowych ( często wysokich ) kosztów procesu sądowego.

Dłużnik pozostaje często pod dużym wrażeniem wezwania do zapłaty wystosowanego przez profesjonalną kancelarię prawną, co może go skłonić do natychmiastowej opłaty zaległej faktury. Wtedy na bazie przeprowadzonych negocjacji powstaje projekt ugody. Jeśli polubowne działania nie przynoszą jednak efektów to sprawa kierowana jest do sądu.