Jazda autem po spożyciu alkoholu, co grozi?

Jazda autem po spożyciu alkoholu może spowodować nałożenie kary grzywny na kierowcę oraz ograniczenie lub pozbawienie wolności. Polskie prawo rozróżnia dwa poziomy stężenia alkoholu we krwi – jazdę po spożyciu alkoholu albo jazdę w stanie nietrzeźwości.

Stan nietrzeźwości ma miejsce wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi więcej niż 0,5 promila alkoholu lub kiedy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg. Według art. 178a Kodeksu Karnego prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. O stanie po spożyciu alkoholu mówimy, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu lub w 1dm 3 wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg. Wedle art. 87 Kodeksu Wykroczeń prowadzenie pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem.

Kierowanie pojazdami po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających spotykane jest niestety dosyć często. Jest to tzw. czyn bezskutkowy. Oznacza to, że kierowca nie musi spowodować zagrożenia na drodze lub nie musi mieć miejsce zdarzenie drogowe, aby podlegać karze, ponieważ sam fakt prowadzenia pojazdu w takim stanie jest podstawą do wymierzenia kary. Warto mieć na uwadze, że prowadzenie auta pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest zakazane nie tylko na drogach publicznych, ale w każdym miejscu, w którym odbywa się ruch lądowy . Za fakt prowadzenia pojazdu uznaje się już wprawienie pojazdu w ruch siłą mięśni, czyli chociażby pchanie samochodu czy prowadzenie motocykla obok siebie. Polskie prawo nie określa jednoznacznie czy siedzenie na miejscu kierowcy w stanie nietrzeźwości z wyłączonym silnikiem i kluczykami w stacyjce jest czynem zabronionym, orzecznictwo jest więc w tym przypadku bardzo rygorystyczne.

W przypadku wykroczenia, jakim jest prowadzenie po spożyciu alkoholu, na daną osobę może zostać nałożona kara aresztu lub grzywny nie mniejszej niż 50 złotych. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat oraz grzywna. Sąd zawsze w tym przypadku wymierza karę, a także dodatkowy środek w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Najkrótszy czas, na jaki może zostać odebrane prawo jazdy, to od 1 do 2 lat. Jeżeli dana osoba spowodowała katastrofę, wypadek lub uciekła z miejsca zdarzenia, grozić jej może dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Pierwszą i najważniejszą zasadą jest unikanie prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Jeżeli jednak jesteś nietrzeźwy albo podejrzewasz, że możesz być np. na skutek spożywania alkoholu dnia wcześniejszego i zatrzymuje Cię policja, zachowaj spokój – nie bądź agresywny wobec funkcjonariuszy i nie podejmuj próby ucieczki. Podczas kontroli możesz poprosić o świadectwo homologacji alkomatu i zweryfikować, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Możesz także nie przyznać się do spożywania alkoholu lub środków odurzających, odmówić badania alkomatem i zażądać wykonania badania krwi. W przypadku, gdy kontrola wykaże, że jesteś w stanie nietrzeźwości, policja zasugeruje przyznanie się do winy oraz dobrowolne poddanie się karze. Pamiętaj jednak, żeby nie zgadzać się na to przed wcześniejszą konsultacją z adwokatem. W przypadku jazdy pod wpływem alkoholu możesz liczyć na pomoc prawną naszych prawników.

Na czym może polegać pomoc prawna kierującemu pod wpływem alkoholu, czy mogę zaufać adwokatowi? Nasz adwokat może spróbować doprowadzić do korzystnego dla kierowcy zakończenia sprawy wnosząc o warunkowe umorzenie, może też powołać się na stan wyższej konieczności oraz wnioskować o niższą karę niż proponuje policja i prokuratura. Pomoc prawna kierującemu pod wpływem alkoholu może polegać również na odwołaniu się od wyroku po skazaniu.

Jeżeli zostałeś złapany na jeździe pod wpływem alkoholu skorzystaj z pomocy prawnej naszej kancelarii. Razem spróbujemy znaleźć wyjście z sytuacji, uniknąć kary lub ją złagodzić.