Administrator Danych Osobowych, jakie ma prawo?

Administrator Danych Osobowych ma prawo (ale nie obowiązek) do wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który będzie zajmował się przestrzeganiem zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Do kompetencji takiej osoby należy sprawdzanie prawidłowości procesów przetwarzania danych i ich zgodności z obowiązującymi przepisami, a dodatkowo także raportowanie przebiegu podjętych działań oraz prowadzenie rejestru.

Czytaj dalej Administrator Danych Osobowych, jakie ma prawo?

Czym jest kancelaria odszkodowawcza?

Kancelaria odszkodowawcza to podmiot, który pomoże Państwu w dochodzeniu roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych oraz podmiotów zobligowanych do likwidacji szkody. Jej zadaniem jest pomoc w namierzeniu zarówno winnego, jak i towarzystwa ubezpieczeniowego, które powinno wypłacić odszkodowanie. Dotyczy to także niejasnych i spornych przypadków. Kancelaria w imieniu swoich klientów analizuje i zgłasza roszczenia. Uczestniczy też w negocjacjach z ubezpieczycielem i decyduje o prowadzeniu dalszych czynności, które mają na celu uzyskanie odszkodowania. Kancelaria zajmuje się też czynnościami procesowymi, prowadzeniem spraw sądowych i przygotowywaniem dokumentów.

Czytaj dalej Czym jest kancelaria odszkodowawcza?

Choroba zawodowa, czy należy się odszkodowanie?

Choroba zawodowa to rodzaj choroby spowodowanej działaniem w miejscu pracy czynników, które są szkodliwe dla zdrowia lub sposobem wykonywania obowiązków. Zatrucia, choroby skóry, pylice i choroby płuc, schorzenia narządu głosu i ruchu, choroby obwodowego układu nerwowego, choroby zakaźne i pasożytnicze oraz nowotwory złośliwe powstałe w wyniku działania substancji rakotwórczych na terenie miejsca pracy to przykłady chorób zawodowych, jakie zostały wymienione w wykazie.

Czytaj dalej Choroba zawodowa, czy należy się odszkodowanie?

Spadki – jak wybrać adwokata?

Spadek jest ogółem praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym, które w chwili śmierci spadkodawcy są przekazywane na osoby upoważnione do dziedziczenia. Forma dziedziczenia zależna jest od tego, czy osoba zmarła sporządziła za życia testament, czy podział majątku nastąpi ustawowo, to znaczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z usług adwokata od spadków, dostępnego w kancelarii z siedzibą w Lublinie.

Czytaj dalej Spadki – jak wybrać adwokata?

Prawo karne pomoc adwokata

Każdy podejrzany w sprawie karnej ma bezwzględne prawo do obrony – samodzielnej lub korzystając z pomocy adwokata. Już na etapie wstępnych czynności, czyli przed postawieniem zarzutów, zatrzymany powinien mieć udostępnioną możliwość do skontaktowania się z wybranym prawnikiem. To istotna kwestia, która wpływa na skuteczność obrony prowadzonej na kolejnych etapach postępowania karnego.

Czytaj dalej Prawo karne pomoc adwokata

Odszkodowanie po złamaniu nogi

Złamania to niewątpliwie jedne z najczęściej przytrafiających się poważnych urazów. Zdarzają się nawet w banalnych okolicznościach przy okazji wykonywania zwyczajnych, codziennych czynności. Do złamania często dochodzi w trakcie uprawiania sportu, wykonywania pracy fizycznej, ale również są skutkiem upadku na twardą powierzchnię, na przykład po poślizgnięciu się na oblodzonym i nieuprzątniętym chodniku.

Czytaj dalej Odszkodowanie po złamaniu nogi

Jak przebiega windykacja faktur

Sporym problemem dla przedsiębiorców są nieopłacone faktury. Muszą oni wtedy płacić podatek od przychodu nie otrzymując wynagrodzenia za sprzedany produkt lub wykonaną usługę. Jest to przyczyną coraz częstszego podejmowania działań w celu windykacji należności za fakturę przez firmy. Popularną ale nieprawdziwą opinią jest to, że działania te mają coś wspólnego z rozwiązaniami siłowymi. Przedsiębiorcy o pomoc w takich sprawach najczęściej proszą kancelarie prawne. Prawnicy, którzy mają doświadczenie w tej dziedzinie wiedzą jakie procedury należy zastosować, aby skutecznie wyegzekwować zapłatę od dłużnika.

Czytaj dalej Jak przebiega windykacja faktur