Prawo karne pomoc adwokata

Każdy podejrzany w sprawie karnej ma bezwzględne prawo do obrony – samodzielnej lub korzystając z pomocy adwokata. Już na etapie wstępnych czynności, czyli przed postawieniem zarzutów, zatrzymany powinien mieć udostępnioną możliwość do skontaktowania się z wybranym prawnikiem. To istotna kwestia, która wpływa na skuteczność obrony prowadzonej na kolejnych etapach postępowania karnego.

Często zdarza się sytuacja, w której zatrzymany nie jest świadomy swojego położenia i nie rozumie, jak ważne dla dalszego toku postępowania może być jak najszybsze wsparcie adwokata. Bardzo istotne jest, aby do konsultacji z prawnikiem doszło jeszcze przed przedstawieniem zarzutów. Działania bez porozumienia z adwokatem często działają na niekorzyść zatrzymanego, ponieważ bywają pochopne, lekkomyślne i nieprzemyślane, a z dużym prawdopodobieństwem zostaną wyciągnięte z nich konsekwencje w dalszym toku postępowania.

Podejrzanym zwykle jest osoba bez doświadczenia i wymaganej wiedzy, dzięki której będzie w stanie chronić własne interesy i prawa. Często nie zdaje sobie sprawy, że ma możliwość odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na konkretne pytania. Wynikiem tego bywają błędy, które ciężko później skorygować. Już podczas pierwszego przesłuchania przekazywane są informacje, na podstawie których często określana jest odpowiedzialność i zakres przedstawionych później zarzutów. Z tego powodu obecność adwokata od spraw karnych jest bardzo istotna, ponieważ służy doświadczeniem, wsparciem i radą w celu ochrony interesów klienta.

Profesjonalni adwokaci z kancelarii prawnej Niezależni Adwokaci kompleksowo zajmują się sprawą już od samego początku. Występują w roli obrońców podejrzanych, biorą udział we wszelkich czynnościach procesowych, sporządzają pisma o umorzenie lub skierowanie sprawy do mediacji, przygotowują zażalenia (np. na zatrzymanie lub zastosowany środek zapobiegawczy). Nasi prawnicy reprezentują również pokrzywdzonych, sporządzając np. zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, akty oskarżenia lub powództwa adhezyjne.

W trakcie postępowania sądowego adwokat od spraw karnych, występuje w roli obrońcy oskarżonego lub jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego albo powoda cywilnego. Jego rolą między innymi jest przygotowanie wymaganych wniosków, a w tym wniosku o umorzenie, o usunięcie braków postępowania lub dobrowolne poddanie się karze. Sporządza również sprzeciwy i środki odwoławcze.