Rozwód z obcokrajowcem – adwokat międzynarodowy

Współcześnie małżeństwa zawierane z obcokrajowcami nie należą już do rzadkości i nie są czymś budzącym zdziwienie – zobacz na czym polega rozwód z obcokrajowcem. Granice nie są już tak szczelne jak kiedyś, problem bariery językowej przestaje istnieć, stąd też związki mieszane zdarzają się coraz częściej.

Ślub z osobą urodzoną za granicą nie sprawia większych trudności, jednak rozwód z obcokrajowcem może wywołać znaczne komplikacje. Pierwszym krokiem jest ustalenie właściwego sądu, który może przeprowadzić całą procedurę. Należy też określić to, które przepisy prawne będą stosowane w czasie procesu – zobacz, sprawy na podstawie Konwencji Haskiej.

Cała sprawa wygląda inaczej jeśli małżonkowie mieszkali w Polsce a inaczej, gdy przebywali w kraju pochodzenia cudzoziemca. Jeszcze inna sytuacja ma miejsce, gdy osiedlili się na terenie zupełnie innego państwa, w którym żadne z nich się nie urodziło ani nie posiada jego obywatelstwa. Najbardziej istotna w takiej sprawie nie jest narodowość męża czy żony, ale właśnie miejsce ich ostatniego wspólnego zamieszkania.

Nie ma danych świadczących o tym, że pary, w których obie strony pochodzą z różnych zakątków świata, rozwodzą się częściej niż małżonkowie będący przedstawicielami tej samej narodowości. Niemniej rozwody z obcokrajowcami zdarzają się i warto wtedy skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który zajmuje się tego typu sprawami. Powód rozstania może być taki sam jak w polskich małżeństwach: zdrada, niezgodność charakterów, przemoc domowa, uzależnienie jednego z partnerów. Zdarza się jednak również, że największą wadą pochodzącego z innego kraju współmałżonka staje się początkowo fascynująca odmienność kulturowa, oryginalność i wyjątkowość. To, co na początku zachwycało, z czasem utrudnia wspólne życie.

Najważniejszą kwestią w przypadku przeprowadzenia rozwodu z obcokrajowcem jest ustalenie przepisów prawnych, według których będzie odbywał się rozwód. Najczęściej jest to system kraju, w jakim oboje mieszkają w momencie, w którym składany jest pozew. Jeśli ich miejsca zamieszkania są różne stosowane są przepisy państwa, w którym ostatnio oboje mieli miejsce wspólnego pobytu. Jak widać przepisy dotyczące kwestii rozwodu z obcokrajowcem są dość szczegółowe. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy małżeństwo miało wspólne potomstwo.

Najlepszym rozwiązaniem w sprawach tego typu jest skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika – adwokat międzynarodowy – Kancelaria Drexler.