Śmierć osoby bliskiej

Nagła śmierć bliskiej osoby spowodowana wypadkiem jest traumatycznym doświadczeniem. Pociąga za sobą poczucie ogromnej straty, ból i żal, często wiąże się z koniecznością znaczącej zmiany trybu życia i statusu ( również materialnego ) całej rodziny.

Jeśli chcemy ubiegać się o odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby pamiętajmy o zachowaniu wszelkiego rodzaju faktur VAT i rachunków będących poświadczeniem wydatków związanych z pogrzebem, takich jak:

  • ceremonia pogrzebowa,
  • trumna,
  • ubranie dla zmarłego,
  • ubrania żałobne dla członków najbliższej rodziny,
  • miejsce na cmentarzu,
  • nagrobek,
  • znicze, kwiaty,
  • stypa.

Zwrot wydanych pieniędzy możecie Państwo uzyskać nawet nie dysponując rachunkami za koszty związane z pogrzebem w sytuacji, gdy przedłożone one zostały na poczet uzyskania zasiłku pogrzebowego. Klienci, którzy się do nas zgłaszają, często nie zdają sobie sprawy z tego, że zwrot kosztów od ubezpieczyciela sprawcy wypadku może obejmować również wydatki takie jak opłata za posługę kapłańską czy ceremonię pogrzebową. Firma Ubi ius zajmuje się sprawami tego typu, nasi prawnicy prowadzili postępowania odszkodowawcze w podobnych wypadkach. Ich działania na rzecz klientów kończyły się sukcesem.

Radzimy również skorzystać z fachowej porady lekarskiej. Wiedza i doświadczenie specjalisty mogą okazać się pomocne w czasie przechodzenia przez ciężki czas po śmierci najbliższej osoby. Dokumentacja medyczna bywa przydatna, a czasem wręcz niezbędna w dochodzeniu należnych roszczeń.

Sprawy związane z uzyskiwaniem odszkodowań po śmierci bliskiej osoby są zwykle dość skomplikowane. Z tego tytułu można starać się o różnego rodzaju roszczenia. O większości z nich przeciętna osoba zwykle nie ma pojęcia. Warto więc skorzystać z profesjonalnej porady prawnej w firmie Ubi ius. Doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw i rozległa wiedza naszych specjalistów umożliwią Państwu uzyskanie maksymalnych należnych kwot odszkodowania z tytułu różnego rodzaju roszczeń. W Państwa imieniu zbadamy wszelkie możliwe źródła uzyskania rekompensat (w tym z ubezpieczenia OC, NNW, na życie oraz w ZUS, KRUS). W tym trudnym czasie zdejmiemy z Państwa ciężar związany z ubieganiem się o należne odszkodowania.

Więcej: