Spadek Australia

Szukasz sprawdzonego adwokata w Australii, który udzieli Ci porady w sprawie związanej z prawem spadkowym? Waldemar Drexler od lat zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej Polakom zamieszkałym za granicą. Pomaga w sprawach związanych ze stwierdzeniem nabycia lub odrzucenia spadku, doradza przy sporządzaniu i unieważnianiu testamentu. W ramach prawa spadkowego udziela pomocy prawnej w sprawach o:

– stwierdzenie nabycia spadku

– orzeczenie przyjęcia spadku

– odrzucenie spadku

– przygotowanie testamentu

– unieważnienie testamentu

– wyjawienie przedmiotów spadku

rozwód w USA,

Oferuje swoją pomoc w ocenie sytuacji prawnej i majątkowej spadkobiorcy oraz spadkodawcy. Reprezentuje klienta przed sądem.

Stwierdzenie nabycia spadku. Aby je stwierdzić należy przedstawić dokument zawierający postanowienie sądu lub akt notarialny poświadczający dziedziczenie. Waldemar Drexler pomoże Ci go sporządzić – spadek w Australii Sydney – tu działam.

Orzeczenie przyjęcia spadku. Służy ono przede wszystkim legitymizacji stanu majątkowego, który powstał jako skutek otwarcia spadku.

Odrzucenie spadku. Aby stało się faktem , należy złożyć właściwe oświadczenie przed sądem

Przygotowanie testamentu. Testament notarialny sporządzany jest w formie aktu notarialnego. Notariusz wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie pomoże sporządzi

go poprawnie, dzięki czemu znika obawa, że ktoś go podważy.

Unieważnienie testamentu. Następuje ono wtedy, gdy wcześniej został sporządzony akt lub wydane było postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wyjawienie przedmiotów spadku. Sprawy tego typu rozpoznaje sąd na rozprawie. Oprócz wnioskodawcy wzywani są wszyscy ci, którzy są uprawnieni do wystąpienia z wnioskiem o wyjawienie przedmiotów spadkowych, jeśli są mu znani.

Zachowek. Prawo do niego może być zrealizowane za pośrednictwem pisemnej ugody związanej z jego zapłatą albo poprzez pozew o zapłatę zachowku, który należy złożyć do sądu.