Spadki – jak wybrać adwokata?

Spadek jest ogółem praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym, które w chwili śmierci spadkodawcy są przekazywane na osoby upoważnione do dziedziczenia. Forma dziedziczenia zależna jest od tego, czy osoba zmarła sporządziła za życia testament, czy podział majątku nastąpi ustawowo, to znaczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z usług adwokata od spadków, dostępnego w kancelarii z siedzibą w Lublinie.

Obowiązujące prawo wskazuje spadkobierców, czyli osoby uprawnione do masy spadkowej, inaczej schedy. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze mają prawo do dziedziczenia, ponieważ spadkodawca ma możliwość dowolnego rozporządzania swoim majątkiem. Obejmuje to także kwestie wydziedziczenia poszczególnych uprawnionych oraz powoływanie osób niewskazanych przez zapisy prawa jako spadkobierców.

Odpowiedzialność za dopilnowanie spraw majątkowych spada na rodzinę, jeśli spadkodawca nie zajął się tym osobiście. W takiej sytuacji zazwyczaj rozpoczynają się gorączkowe poszukiwania testamentu. Taki dokument może być sporządzony odręcznie, czytelnie podpisany wraz z datą i schowany gdzieś w domu spadkodawcy. Nie ma wymogu mówiącego o tym, że musi być w formie drukowanej. Testament może być także podyktowany, jeśli ze względu na stan zdrowia, spadkodawca nie jest w stanie sporządzić pisemnego dokumentu. W takiej sytuacji dyktowane słowa zostają zapisane przez urzędnika z urzędu stanu cywilnego lub gminy, a o prawdziwości dokumentu ręczy także dwóch świadków. Sporządzony testament allograficzny musi zostać podpisany przez testatora, urzędnika i świadków. Możliwe jest także sporządzenie testamentu w kancelarii notarialnej, gdzie notariusz podpisze się pod ostatnią wolą spadkodawcy.

Warto wiedzieć, że informacje o sporządzonym w taki sposób testamencie można całkowicie za darmo zamieścić w Notarialnym Rejestrze Testamentów. Sama treść dokumentu nie zostanie upubliczniona, a w spisie odnajdziemy wyłącznie wzmiankę o sporządzeniu testamentu w konkretnej kancelarii. W rejestrze mogą znaleźć się również testamenty spisane samodzielnie, ale w takim przypadku konieczne jest złożenie ich w depozycie notarialnym.

Adwokat od spadków z kancelarii w Lublinie pokieruje Państwa i poinformuje, w jaki sposób należy poszukiwać zarejestrowanego dokumentu. Ta możliwość dostępna jest dopiero po śmierci testatora i konieczne jest wniesienie odpowiedniej opłaty. Odpowiedź zwrotna jest bardzo szybka, ponieważ rejestr ma formę elektroniczną, ale możliwość wglądu jest wyłącznie za pośrednictwem notariusza.

Szczególnie skomplikowane sprawy można rozwiązywać z pomocą sądu, aby ten wydał decyzję, komu przysługuje prawo do dziedziczenia. Warto pamiętać, że prawo do spadku nie ulega przedawnieniu. Istotną kwestią jest również to, że za nabycie spadku w niektórych przypadkach trzeba uiścić podatek. Kwestie ewentualnej konieczności zapłaty i zwolnienia z opłat zależą zwykle od stopnia pokrewieństwa wobec spadkodawcy. O kwestię podatków i opłat proszę pytać adwokata od spadków, który w jasny sposób wyjaśni wszelkie wątpliwości.