Stwierdzenie nabycia spadku

Kwestie związane ze spadkami to dziedzina prawa cywilnego. Dotyczą przede wszystkim skutków wynikających ze śmierci osoby fizycznej i pozostającej po niej masy spadkowej. Sprawy tego typu powiązane są najczęściej ze spisywaniem i interpretacją testamentu, dziedziczeniem i roszczeniami z niego wynikającymi, stwierdzeniem nabycia spadku, sposobem jego przyjęcia lub odrzucenia, działu, a także różnymi innymi aspektami.

Postępowanie spadkowe nie jest wymuszone przez kodeks cywilny, choć zdarzają się sytuacje, w których udowodnienie, że mamy prawo do dziedziczenia, staje się konieczne. Spotykamy się z tym przykładowo wtedy, gdy zechcemy zmienić dane w księdze wieczystej i wpisać w niej informacje o nowym właścicielu.

Zazwyczaj postępowanie spadkowe składa się z dwóch etapów, są to: stwierdzenie nabycia spadku i działu spadku. Pierwsza faza to określenie spadkobierców i ich udziału w spadku. W drugiej ma miejsce przydzielenie poszczególnych elementów masy spadkowej konkretnym osobom.

Sąd właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej ( spadkodawcy ) to miejsce, w którym powinna zostać przeprowadzona sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Należy pamiętać o tym w czasie składania wniosku. Jednak nawet jeśli omyłkowo złożymy dokumenty w niewłaściwej jednostce, to i tak zostaną one przekazane do odpowiedniego organu.

Kolejny etap to dział spadku. Można wystąpić o to postępowanie do sądu, można również zwrócić się do notariusza o przygotowanie stosownej umowy. W przypadku drugiej opcji spadkobiercy muszą być zgodni co do podziału masy spadkowej.

W sądzie sprawę przeprowadza się niezależnie od stanowiska spadkobierców nawet wówczas, gdy są oni ze sobą skłóceni. Przed wystąpieniem z wnioskiem należy jednak przygotować projekt działu spadku. Sąd może zaakceptować naszą propozycję, ale jeśli między spadkobiercami istnieje konflikt, podział składników majątkowych może być inny niż ten przedstawiony w projekcie.

Dział spadku nie jest wykonywany, jeśli jest tylko jeden spadkobierca. W takiej sytuacji wystarczy sprawa o stwierdzenie nabycia spadku.

Źródło: https://ubi-ius.pl/