Ustalenie miejsca pobytu dziecka, pomoc prawna

W przypadku rozwodu jego konsekwencje ponoszą nie tylko małżonkowie, którzy się rozstają, ale także dzieci, jeśli je posiadają. Zmienia się zarówno sytuacja rodzinna, jak i kwestie prawne. Dotyczy to przede wszystkim pełnienia władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców z dziećmi, a także obowiązku alimentacyjnego.

Większość z tych kwestii rozstrzyganych jest przez sąd w ramach wyroku rozwodowego. Należy jednak zwrócić uwagę, że polskie przepisy w tej kwestii nie nakładają obowiązku ustalenia miejsca pobytu dziecka po rozwodzie rodziców. Zdarzają się jednak sytuacje, w których konflikt rodziców jest na tyle silny, że sąd wydaje takie postanowienie w orzeczeniu rozwodowym.

Obecnie obowiązujące regulacje za miejsce zamieszkania osoby fizycznej uznaje się miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Nie jest to dokładny adres, pod którym dana osoba zamieszkuje. W przypadku dzieci miejsce zamieszkania określa się na podstawie miejsca zamieszkania rodziców (lub opiekunów z prawami rodzicielskimi). W sytuacji, gdy rodzice dziecka mieszkają razem, nie ma sytuacji spornych i niejasnych. Problemem jest kwestia zamieszkania dziecka w momencie rozstania rodziców.

Problemy rodzi również sytuacja, w której oboje rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej, a po rozwodzie zamieszkują oddzielnie. W takiej sytuacji zachodzi konieczność ustalenia miejsca pobytu dziecka. Według zapisów Kodeksu Cywilnego takim miejscem jest miejsce zamieszkania jednego z rodziców – tego, u którego dziecko więcej przebywa. W przypadku, gdy osoba nieletnia nie zamieszkuje stale u żadnego z rodziców, kwestie dotyczącą miejsca zamieszkania rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Zobacz też: adwokat międzynarodowy Drexler – sprawy na podstawie Konwencji Haskiej.

Do wydania takiego orzeczenia przez sąd konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Wystosowany dokument musi spełniać wymogi pisma procesowego, czyli uwzględniać dane stron postępowania, zawierać oznaczenie sądu, odpowiednie uzasadnienie i czytelny podpis. W celu uniknięcia problemów wynikających z niepoprawnego przygotowania wniosku warto go sporządzić z pomocą doświadczonego specjalisty. Takie wsparcie oferują prawnicy z kancelarii Ubi Ius w Lublinie. Trzeba mieć na uwadze, że przy ustalaniu miejsca pobytu dziecka trzeba podać dokładny adres domu lub mieszkania, w którym nieletni będzie zamieszkiwał.