Dochodzenie wierzytelności Łódź, nakaz zapłaty adwokat

Problem nieterminowych płatności dotyka coraz większej części przedsiębiorców. To poważna niedogodność, ponieważ wpływa na możliwość realizowania planów i inwestycji w firmie. Utrudnia także płynne i rozsądne gospodarowanie funduszami dostępnymi w firmie, co może skutkować wyraźnym opóźnieniem realizacji płatności.

Czytaj dalej Dochodzenie wierzytelności Łódź, nakaz zapłaty adwokat

Adwokat od długów

Nieterminowe płatności to problem coraz większej liczby przedsiębiorców. Opóźnienia w regulowaniu należności są przyczyną trudności w dokończeniu trwających już inwestycji, przeszkadzają w sprawnym zarządzaniu firmą, mogą także hamować realizację umów, co powoduje nawarstwianie się zaległości.

Czytaj dalej Adwokat od długów

Skuteczna windykacja Faktur

Klienci, którzy nie opłacają wystawionej faktury, zawsze powodują kłopoty. Przedsiębiorca jest zmuszony do odprowadzenia podatku od przychodu, którego nie uzyskał za wykonaną usługę lub sprzedany produkt. Głównie ta kwestia jest powodem tego, że firmy coraz częściej podejmują profesjonalną drogę windykacji należności za fakturę. Najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie sprawy do rozwiązania przez kancelarię prawną specjalizującą się w windykacji – tak zwaną kancelarią windykacyjną. Wyłącznie ze strony doświadczonych prawników możemy liczyć na pomoc w odzyskaniu należności, a historie o stosowaniu rozwiązań siłowych są mitem, którego nie warto powtarzać.

Czytaj dalej Skuteczna windykacja Faktur

Jak przebiega windykacja faktur

Sporym problemem dla przedsiębiorców są nieopłacone faktury. Muszą oni wtedy płacić podatek od przychodu nie otrzymując wynagrodzenia za sprzedany produkt lub wykonaną usługę. Jest to przyczyną coraz częstszego podejmowania działań w celu windykacji należności za fakturę przez firmy. Popularną ale nieprawdziwą opinią jest to, że działania te mają coś wspólnego z rozwiązaniami siłowymi. Przedsiębiorcy o pomoc w takich sprawach najczęściej proszą kancelarie prawne. Prawnicy, którzy mają doświadczenie w tej dziedzinie wiedzą jakie procedury należy zastosować, aby skutecznie wyegzekwować zapłatę od dłużnika.

Czytaj dalej Jak przebiega windykacja faktur