Odszkodowania w Biłgoraju? gdzie szukać pomocy za błąd medyczny?

Błąd medyczny daje prawo do ubiegania się o rekompensatę z uwagi na szkody, jakich doznał pacjent w jego wyniku. Osoba poszkodowana może starać się o: zadośćuczynienie za krzywdę, odszkodowanie (zwrot kosztów za dojazdy do lekarzy, placówek medycznych, za wizyty, zlecone i wykonane badania, środki opatrunkowe, leki itp.), rentę z tytułu utraty zdolności do pracy, rentę na zwiększone potrzeby.

Odpowiedzialną za błąd w sztuce lekarskiej jest ta osoba, która dopuściła takiego błędu. Najczęściej jest to pracownik zakładu opieki zdrowotnej: szpitala, przychodni, centrum medycznego. Dość często winę ponosi cały zespół zatrudniony w danym ośrodku zdrowia, a zatem nawet kilka osób, które przeprowadzały proces leczenia. Wówczas za błąd w sztuce lekarskiej odpowiada dana placówka, a zatem jej ubezpieczyciel będzie pokrywał ewentualne koszty odszkodowania.

Kancelaria odszkodowawcza UBI-IUS pomaga uzyskać pomoc w dochodzeniu roszczeń w przypadku osób poszkodowanych z powodu błędu lekarskiego na terenie miast, takich jak Hrubieszów, Łęczna, Zamość, Lubartów i innych.

Hrubieszów leży w województwie lubelskim, w południowo-wschodniej Polsce. Jest to miasto najbardziej wysunięte na wschód, pretendujące do miana ośrodka współpracy transgranicznej, jako że od przejścia z Ukrainą w Zosinie dzieli je zaledwie 18 km.

Hrubieszów jest ośrodkiem rolniczego regionu, który słynie z najbardziej żyznych gleb (czarnoziemów). Znajduje się tu siedziba powiatu hrubieszowskiego, a także Urząd Miasta, Urząd Gminy, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy oraz Sąd Rejonowy.